slideshow1.jpgslideshow2.jpgslideshow3.jpg

Sarbatori

În toate religiile există zile speciale în care omul se îngrijeşte mai mult de cele spirituale, se hrăneşte cu darurile duhovniceşti, se întăreşte în drumul spre desăvârşire. Biserica noastră drept-măritoare îşi ocroteşte fiii ei şi prin păstrarea şi cinstirea sărbătorilor. Sărbătorile sau praznicele creştine sunt prilejuri de reamintire şi retrăire a unor evenimente din viaţa Mântuitorului Hristos, a Maicii Domnului ori a Sfinţilor. Exista sărbători: cu dată fixă şi cu dată mobilă.

A. Sărbătorile cu dată mişcătoare sau mobilă:

 • Duminica Floriilor,
 • Sfintele Paşti (Învierea Mântuitorului din morţi: prima Duminică cu lună plină după echinocţiul de primăvară),
 • Înălţarea la Cer a Domnului (40 de zile dupa Paşti),
 • Rusaliile sau Cincizecimea (zece zile după Înălţarea Domnului).

B. Sărbătorile cu dată fixă:

Sărbători ale Mântuitorului:

 • 1 ianuarie: Tăierea împrejur (preînchipuire a Botezului creştin),
 • 6 ianuarie: Boboteaza (Botezul Domnului în Iordan de la Sf. Ioan),
 • 2 februarie: Întâmpinarea Domnului (primirea lui în Templu, la 40 de zile, de către Dreptul Simeon)
 • 6 august: Schimbarea la Faţă şi
 • 14 septembrie: Înălţarea Sfintei Cruci.

Sărbători ale Maicii Domnului:

 • 8 septembrie: Naşterea Sfintei Fecioare,
 • 21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,
 • 25 martie: Bunavestire,
 • 15 august: Adormirea Maicii Domnului.

 Sărbători ale Sfinţilor:

 • 1 ianuarie: Sf. Vasile cel Mare,
 • 7 ianuarie: Sf. Ioan Botezătorul,
 • 30 ianuarie: Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan,
 • 23 aprilie: Sf. Mare Mucenic Gheorghe,
 • 21 mai: Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,
 • 24 iunie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul,
 • 29 iunie: Sf. Ap. Petru şi Pavel,
 • 20 iulie: Sf. Prooroc Ilie,
 • 29 august: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul,
 • 14 octombrie: Sf. Cuv. Paraschiva,
 • 26 octombrie: Sf. Mare Mucenic Dimitrie,
 • 8 noiembrie: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil,
 • 6 decembrie: Sf. Ierarh Nicolae şi
 • 27 decembrie: Sf. Arhidiacon Ştefan.

Sărbătorile acestea ca şi Duminicile de peste an sunt prilejuri de odihnă trupească şi de întărire sufletească. Sărbătorile înfrumusetează viaţa creştinilor şi îi dă o valoare ce ţine de veşnicie.

Toate sărbătorile mişcătoare (Paşti, Înălţare şi Rusalii) sunt serbate la aceeaşi dată de toţi ortodocşii din lume. Celelalte sărbători fixe se ţin la datele de sus de către Biserica Ortodoxă Română, Biserica Greacă, Biserica Bulgară ş.a., iar cu 13 zile mai târziu de către Biserica Rusă şi Biserica Sârbă, acestea din urma păstrează încă calendarul iulian sau neîndreptat.

www.rumkirche.at