slideshow1.jpgslideshow2.jpgslideshow3.jpg

Biserica - locul bucuriei

Biserica Ortodoxă Română din Viena, comunitatea românilor care trăiesc în duhul şi credinţa bunilor şi străbunilor noştri, se bucură în duhul şi puterea lui Hristos cel înviat. Credincioşii români ortodocşi trăitori în Viena au ales înţelept şi preafrumos, începând cu anul 1906, drept patron spiritual al parohiei acesteia „La Sfânta Înviere“. Românii ortodocşi vienezi au trăit, trăiesc şi vor vieţui aici sub chipul şi sub ocrotirea Celui înviat, Hristos-Domnul nostru.

Se roagă cu noi cei de azi şi toţi fraţii noştri mai mari, care au vieţuit aici de o sută de ani, de aceea credem că această casă a Domnului este a lor, a noastră dar şi a urmaşilor noştri. Acum bucuria fraţilor dinaintea noastră, se îmbină cu veselia cetelor îngereşti, ne bucurăm şi noi şi se vor bucura şi fiii şi fiicele noastre. Iată că s-a împlinit vremea şi ne-am împlinit şi noi cu puterea Domnului celui care a biruit moartea prin învierea Sa şi s-a coborât şi s-a legat cerul de noi prin temeluirea acestui Sion românesc aici la Viena, la această punte ce a legat şi leagă lumea Apusului de cea a Răsăritului.

Transcendentul coboară mai direct spre noi în acest centru al Ortodoxiei româneşti aici în capitala muzicii. Spre slava Prea Sfintei şi Celei de o Fiinţă şi nedespărţitei Treimi, prin voia Tatălui, cu lucrarea Fiului şi prin ajutorul Duhului Sfânt s-a înălţat această biserică. De acum biserica noastră ne va aduna pe toţi cei care păstrează cu sfinţenie darul sacru al credinţei părinţilor şi strămoşilor noştri de la Mântuitorul Hristos, prin Sfântul Apostol Andrei – cel întâi chemat la slujba apostoliei – care a predicat şi străbunilor noştri locuitori pe pământul dobrogean. Această biserică va primi, va arăta şi va comunica austriecilor şi tuturor care doresc să ne cunoască cu adevărat simţirea, credinţa şi trăirea sfintei Ortodoxii româneşti.

La Sfintele Paşti, ale anului 2003 la 27 aprilie, s-a săvârşit prima Sfântă Liturghie în noua biserică ortodoxă românească din Viena, împreună cu Î.P.S. nostru Arhiepiscop Dr. Serafim JOANTĂ, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. La aceste Sfinte Paşti românii ortodocşi care trăiesc în cea de-a doua Patrie, bineprimitoarea Austrie, au prăznuit – la Viena – cu bucurie sfântă şi curată, cea mai frumoasă Înviere a Domnului Hristos şi învierea noastră în Duhul şi în puterea Mântuitorului nostru. Această prăznuire a Paştelui nostru s-a făcut, pentru întâia oară, în corabia mântuirii noastre, biserica noastră din Simmering. Atunci la sfârşitul slujbei din noaptea Sfintelor Paşti am exprimat convingerea: Bucuria noastră este că Hristos a înviat şi românii ortodocşi din Austria trăiesc cu adevărat Învierea Domnului Iisus, Mântuitorul nostru. De la Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, Rusaliile anului 2003, toate Liturghiile duminicale şi din sărbătorile bisericeşti le săvârşim – cu sfântă şi mare bucurie – în noua biserică.

Acum prin mila lui Dumnezeu, prin rugăciunile înaintaşilor şi prin strădaniile reale ale enoriaşilor şi prietenilor Parohiei noastre, s-a construit biserica aceasta. Cu binecuvântarea şi sfatul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Serafim, după îndelungată chibzuinţă s-a ales drept ocrotitor al noului locaş pe Sf. Apostol ANDREI, Ocrotitorul Românilor, cel care a vestit cel dintâi, mesajul mântuirii strămoşilor noştri din Dobrogea. Acest dumnezeiesc APOSTOL cu numele bărbăţiei, al curajului – căci aceasta este semnificaţia cuvântului din greacă – este de acum şi Ocrotitorul şi Mijlocitorul în rugăciune către Dumnezeu pentru noi românii ortodocşi ce trăim pe aceste meleaguri.

Ca semn de aleasă preţuire pentru Biserica noastră, Î.P.S. Michael ne-a dăruit din sfintele moaşte ale Apostolului Andrei. „Preotul le vorbeşte alor săi, ţinând mereu la piept, deasupra inimii, racla… şi-n timp ce vorbeşte, îmi pare că în ochii săi negri încep să apară lacrimi: „Dă, Doamne românilor noştri duhul înţelepciunii şi al iubirii de oameni care întăreşte popoarele şi le înalţă! Oameni buni, nu e nimeni plecat de acasă! Nu suntem împrăştiaţi! Nu e nici unul dintre noi împrăştiat, nu trăim în diasporă degeaba, avem fiecare un rost şi dacă suntem aici asta înseamnă că Dumnezeu are un plan cu noi! Este o mare bucurie că această biserică e opera credinţei noastre. Aici sunt ostenelile multora. Şi dacă noi avem şansa să ne putem ruga astăzi într-însa, asta se datorează şi rugăciunilor celor dinaintea noastră. Ce îndatorire uriaşă avem noi acum să mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat s-o zidim, dar şi faţă de străinii care trec pe aici şi intră în biserica noastră, să-i facem să înţeleagă că neamul românesc trebuie să fie respectat şi onorat, să mulţumim lui Dumnezeu că suntem fiii unui asemenea neam, că putem merge în urma unor sfinţi precum Sf. Apostol Andrei, Sfinţii Brâncoveni, Sf. Mucenici Oprea Nicolae din Săliştea Sibiului, Preoţii Ioan şi Moise, Sf. Ioan Iacob Hozevitul care nu doar ne protejează, ci ne şi presează cu pilda vieţii lor…”.

Apoi notează, talentatul mânuitor al cuvântului scris, Bogdan LUPESCU: „Fără exagerare, cred că niciodată n-am simţit mai concret, mai palpabil, mai lipsit de lozincărie mândria de a fi român, decât în timpul acestei predici a părintelui Dura. Niciodată în viaţa mea!” Slujba de la acest prim hram a fost înălţătoare şi participarea credincioşilor a fost pe măsură: „Am trăit astăzi nişte momente unice. Înălţarea catapetesmei, primirea sfintelor moaşte, hramul…Abia acum putem spune şi noi, românii de la Viena, că existăm cu adevărat”, spunea impresionat şi gânditor Mag. Ioan BULIGA. „E extraordinar! Pe mulţi dintre cei de aici îi cunosc din vedere, dar nu i-am mai întâlnit de mult timp. Sunt aici români din toată ţara, din Basarabia, chiar de pe Valea Timocului. O Românie în miniatură s-a adunat în biserica asta!”... completa Emilian CROITORU. Iar Dr. Traian CHEBELEU, Ambasadorul României la Viena a mărturisit: „A fost unul dintre cele mai emoţionante momente de trăire duhovnicească la care am fost părtaş de când sunt ambasador aici”. Acestea sunt doar câteva mărturii directe a celor care au luat parte la bucuria comună.

www.rumkirche.at