slideshow1.jpgslideshow2.jpgslideshow3.jpg

Sacralizarea locului

De Sfintele Paşti ale anului 2001 am săvârşit cea dintâi Sf. Liturghie pe locul pe care l-am cumpărat pentru zidirea bisericii. Slujba a fost săvârşită de către Î.P.S. nostru Mitropolit Serafim. După Sf. Liturghie am săvârşit slujba celei de-a doua învieri, unde reprezentanţi ai Bisericilor din Viena au citit Evanghelia în 12 limbi.

Într-o Duminică de toamnă însorită, 23 septembrie 2001, s-a săvârşit Sf. Liturghie arhierească. Alături de Î.P.S. Mitropolit Dr. Serafim Joantă, au slujit şi P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului şi P.S. Calinic Argatu, Episcopul Argeşului şi Muscelului înconjuraţi de mai mulţi preoţi şi diaconi. Această Liturghie săvârşită de noi la Viena, sub cupola binecuvântătoare a cerului de început de toamnă rodnică şi promiţătoare a fost minunată. „Evenimentul a fost pentru mine unic. Cel puţin în această viaţă… A fost un moment în care simţeai cum credinţa depăşeşte nişte graniţe geografice. Văzând icoana Învierii şi drapelele României şi Austriei puse laolaltă, la intrarea pe locul nostru, prin voia lui Dumnezeu şi nu pentru un eveniment politic oarecare sau de rutină a fost mai mult decât emoţionant. Măcar pentru un moment am avut sentimentul că ceva ne leagă deşi în viaţa de zi cu zi există încă atâtea lucruri care ne despart”  (Dipl. Ing. Cristian NICOLAE). Î.P.S. Mitropolit Serafim adresa rugăciune către Dumnezeu şi invitaţie spre credincioşi: „evenimentul de la Viena să fie de bun augur pentru întreaga diasporă românească”. La eveniment au fost prezenţi şi: Dr. Traian Chebeleu, Ambasadorul României la Viena, Liviu Aurelian Bota, Ambasadorul României la OSCE din Viena, Franz Alfred Graf Hartig, Ambasador al Ordinului de Malta în România, Consilierul ministerial Dr. Werner Jisa, conducătorul Oficiului pentru religii din Austria, primarul sectorului Otmar Brix şi numeroşi credincioşi.

La ora 17, în aceeaşi zi, s-a săvârşit slujba punerii pietrei de temelie pentru noua biserică într-o atmosferă ecumenică: au fost reprezentanţi de seamă (opt episcopi) din Bisericile: ortodoxă greacă (Mitropolit Michael şi Arhim. Germanos), rusă (preoţii Nikolaj Orlov şi Chrisostomos), sârbă (vicar episcopal Drago Govedarica), bulgară (preotul Johannes), catolică (Cardinalul Dr. Franz König, Msgr. Leopold Strandl, Arhim. Dr. Marin Mălinaş, stareţa Prof. Christine Gleixner, preşedinta Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Austria, Sr. Josefa Michelitisch, Sr. Prof. Dr. Lili Fuchs, paroh Mag. Ing. Christian Maresch), veche-catolică (episcop Bernhard Heitz), luterană (episcop Mag. Hedwig Sturm şi superintendent Mag. Werner Horn), metodistă (superintendent Helmut Nausner), siriană (horepiscop Dr. Aydin Emanuel), coptă-egipteană (episcop Dr. Anba Gabriel), anglicană (vicar episcopal Patrick Curran) şi armeană (preotul Maschtotz Muschegh Zahoroyan).

Atunci a accentuat Î.P.S. Mitropolit Serafim: „În jurul Părintelui Nicolae s-a constituit o comunitate foarte vie şi dinamică, care s-a angajat să realizeze visul înaintaşilor ei”. O biserică se ridică, înainte de toate, prin credinţă şi rugăciune, prin post şi cu conştiinţa că Dumnezeu Îşi face Sieşi casă, iar „noi suntem împreună lucrători cu El” (I Corinteni 3,9). Într-o societate şi într-un timp al consumismului şi indiferentismului să se zidească o biserică este într-adevăr un paradox, căci este lucrarea lui Dumnezeu.

www.rumkirche.at