slideshow1.jpgslideshow2.jpgslideshow3.jpg

Zidirea locaşului sfânt

Lucrările de construcţie au durat 40 de săptămâni, începând din 2 iulie 2002. Zidirea la roşu s-a executat de firma Jägerbau, condusă de Ing. Leopold Pasteiner.

S-a împlinit acum visul acesta sfânt şi-i dăm slavă şi aducem stăruitor mulţumire lui Dumnezeu. Este aceasta o bucurie a românilor ortodocşi, dar şi a prietenilor: „Viena are încă un semn distinctiv: Biserica Ortodoxă Română în Simmering” (Johanna PRANTER), era exprimarea unei prietene a Parohiei.

Creştinul mărturiseşte despre biserică, împreună cu Patriarhul Iacob: „Într-adevăr, Domnul este în locul acesta!...Cât de înfricoşător este locul acesta!; el nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta e poarta cerului!” (Facere 28,16-17). Biserica este locaşul dumnezeiesc, locul în care se merge cu bucurie, fiindcă e „Casa Domnului” (Psalmul 121,1). Aici se revarsă, în mod deplin, Harul cel dumnezeiesc, prin săvârşirea Sfintelor Taine. Biserica este sfântă şi sfinţitoare. În biserică se adună creştinii ortodocşi ca să se cuminece cu cuvintele dumnezeieşti şi cu Sfânta împărtăşanie. Aici se luminează credincioşii la lumina candelei credinţei străbune şi tămâia miroase aici a rai. Biserica este chip şi prefigurare a paradisului. Creştinul trăieşte de aici perspectiva veşniciei.

Biserica este locul tainic al naşterii (prin Botez), dar şi al creşterii noastre în Hristos. Ea este locul desăvârşirii şi al mântuirii noastre. Aici se înfrumuseţează creştinul ca făptură cerească a lui Dumnezeu, ca fiinţă conştientă de valoarea sufletului pe care-l poartă, de vocaţia sa de făptură cerească.

O biserică se zideşte doar când ea s-a născut şi a crescut mai întâi în suflete. Şi dacă s-a zidit o biserică de zid, trebuie să se zidească şi o biserică în inimile credincioşilor. Între cele două biserici există o legătură profundă. Biserica se naşte ca o creaţie aleasă, ca apoi ea însăşi să ajute pe creştini să se nască pentru împărăţia lui Dumnezeu. Zidirea unei biserici este mărturia iubirii faţă de Dumnezeu, de asemenea, este semnul solidarităţii credincioşilor între ei, este dovada legăturii lor cu cerul, dar şi întreolaltă.

Biserica reprezintă, mai ales în diasporă, acel sacru de acasă. Pentru aceasta a fost voia lui Dumnezeu ca Sfânta Masă a Altarului să fie adusă din marmora carpatină românească, iconostasul din teii crescuţi în unda de har şi linişte a Mănăstirii Hadâmbu, Iaşi, iar pictorii veniţi de acasă, ne imortalizează pe pereţi chipuri sfinte din panteonul oamenilor lui Dumnezeu.

Românii ortodocşi din Viena şi împrejurimi se bucură pentru împlinirea dorinţei noastre şi a străbunilor, ce au trăit aici, de a ctitori o „poartă a cerului“ (după cuvântul patriarhului Iacob, Geneză 28,17) un „axis mundi“ (M. Eliade), o bisericuţă a noastră, precum au toţi ceilalţi fraţi ortodocşi din Viena. Fiii acestei Parohii trăind în Biserica noastră strămoşească, ne simţim în comuniune de suflet şi simţire cu toţi înaintaşii. Biserica este astfel acel spiritual şi dulce „acasă”. Biserica ortodoxă română din Viena este o fereastră prin care austriecii privesc spre ţara şi Biserica noastră strămoşească.

Ca români ortodocşi ne rugăm acum şi se vor ruga mereu urmaşii noştri, în legea şi limba bunilor şi străbunilor, în propria noastră biserică din Viena, pentru toţi ctitorii şi binefăcătorii: Andrei, Nicolae, Irina, Rozalia, Domnica, Tatiana, Valerian, Aurelia, Maria, Gabriel, Sorin, Gheorghe, Emilian, Elena, Haralambie, Iosif, Ilie, Mihaela, Iulian, Elena, Vasile, Zinica, Ioan, Iulia, Mihai, Teodor, Cristian, Mircea, Constantin, Valentin, Eugen, Radu, Adrian, Dan şi toţi ceilalţi. Toţi cei care au dăruit pentru zidirea acestei biserici au înţeles cuvintele înţeleptului vechi-testamentar: „Pe Domnul cinsteşte-L din ostenelile tale cele drepte şi adu-I prinos din cele ce-ţi sunt roade ale dreptăţii” (Proverbele lui Solomon 3,9).

Dintre prietenii Bisericii noastre care au susţinut această binecuvântată iniţiativă amintim pe: Eminenţa Sa Cardinalul Dr. Christoph Schönborn, de asemenea, pe fostul Arhiepiscop al Vienei Cardinalul Dr. Franz König, Episcopul Dr. Dieter Knall, din Biserica Evanghelică austriacă, Msgr. Leopold Strandl, Mutter Scholastika, Sr. Prof. Dr. Lili Fuchs, Wolfgang Körner, fraţii Ing. Johann şi Martin Schiesser, Superintendentul Mag. Werner Horn, Pr. Prof. Dr. Wolfgang Langer, Pr. Prof. Dr. Christoph Suttner şi mulţi alţii.

www.rumkirche.at