slideshow1.jpgslideshow2.jpgslideshow3.jpg

Consiliul parohial

Consilierii sau sfătuitorii preotului sunt aleşi de către Adunarea generală parohială şi trebuie să fie dintre cei mai buni enoriaşi care susţin cu fapta, gândul şi cuvântul întreaga lucrare bisericească dintr-o comunitate. Dintre ei se aleg doi sau trei epitropi care administrează şi se îngrijesc, împreună cu preotul, de toate bunurile bisericeşti. A fi consilier bisericesc înseamnă a avea credinţă creştină reală şi lucrătoare, dar şi a investi timp, putere şi iniţiativă.

La 7 martie 1912 la şedinţa Comitetului bisericesc se stabilea „angajamentul unanim al Comitetului de a păstra cea mai cavalerească discreţie în afară de incinta dezbaterilor”. Consilierii sunt cei mai apropiaţi susţinători ai preotului paroh şi ajută pentru buna desfăşurare a activităţilor bisericeşti.

Primul comitet al „Societăţii române jubiliar-imperiale pentru zidirea unei biserici şi înfiinţarea unei parohii în Viena“ era format din: preşedinte Alexandru Lupu, general maior, pensionar; vicepreşedinte Dr. Sterie N. Ciurcu şi membrii: Dr. Lazăr Popovici (medic), Dr. Marius Sturza (medic), Lazăr Popovici (arhitect), Dr. Vasile Morariu, Dr. Victor Roşca (medic), George David, Dr. Pamfil Dan (consilier la Judecătoria populară), Basil Morariu (consilier la înalta Curte de judecată), Dr. Alexandru baron Hurmuzachi (parlamentar) şi Dr. Aurel cavaler de Onciul (parlamentar). În anul 1915 apare între membrii supleanţi ai Comitetului şi A. C. Popovici.

Din octombrie 1920 Adunarea generală a ales pentru comitet preşedinte: Consilier medical Dr. Constantin Mândrilă, vice-preşedinte: Andrei Daisa, Vasile Onea, Dr. Aurel Moldovan, Colonel Trailovici, Consilier superior Stefanovici; Dr. Cezar Popovici, Dr. Marius Sturza (care a fost mai târziu şi preşedinte), Milcovici, Mareşal Şandru, Colonel Nedelcu. Acest comitet a reuşit să redreseze activitatea bisericească, căci în anul 1919 capela se afla în pericol de a fi închisă. Aceşti bărbaţi iluştrii au reuşit să obţină de la autorităţile în drept recunoaşterea Comunităţii ortodoxe române din Viena ca o Parohie, de sine stătătoare (1923) şi să nu mai fie drept filie a Parohiei ortodoxe greceşti.

În anul 1967, în timpul Pr. Prof. Dr. Gheorghe Moisescu, Consiliul parohial era compus din: Valerian Comoroşan, Ştefan Conea, Constantin Costineanu, Chalkias Apostol, Ing. Virgil Similache, Ilie Curescu, Emanoil Twardochil, Ion Holaender şi Constantin Colţea.

În perioada anilor '80, în timpul parohului Pr. Dr. Marin Branişte, Consiliul parohial se compunea din: epitrop Ing. Virgil Similache, consilier medical Dr. Gheorghe Rudianu, Cunia Anastase, Dipl. Ing. Arhit. Marius Lebădă, Ioan Zafiu, Gheorghe Băieşu, Vasile Popa, Nicolae Pelcaru şi Liviu Dancu.

Adunarea generală parohială a ales la 26 mai 2013 pe următorii consilieri bisericeşti la Viena: BAR Ovidiu, BRANETI Dr. med. univ. Aurelia, CAPĂŢÎNĂ  Haralambie, DIMA Dr. Nelu, IONESCU Dipl. Ing. Mihaela, GEAGU Gheorghe, GROZA Marcel, PÂRVU Iosif, PRELIPCEANU Daniel, MUNTEANU Gheorghe, SCHMIDT Pavel şi GOGEA Dumitru, iar ca membrii supleanţi: GORDEA Dr. Sergiu, ROGOJANU Dipl. Ing. Radu,  MAHR Gabriel şi TIMIŞ Grigore. Comisia de cenzori e formată din: Mag. GROSU Mircea, IDOMIR Ştefan, iar ca supleanţi Ing. MESSNER Elias şi Dipl. ec. TINCA Niculae. 

www.rumkirche.at