Cerere membru

Calitatea de membru sau enoriaş al Parohiei se dobândeşte, potrivit Statutului ei de organizare şi funcţionare, prin botezul ortodox, în baza acestei cereri personale de primire în comunitate.

Membrii Parohiei au îndatorirea de a vieţui potrivit credinţei creştine, de a participa la sfintele slujbe, împărtăşindu-se cu Sfintele Taine şi susţinând printr-o contribuţie materială bunul mers al Parohiei. Adunarea parohială a hotărât drept contribuţie bisericească anuală personală între suma de 100 şi 400,- Euro. Această contribuţie se scade la impozitul anual (dând numele exact şi data naşterii).