Sf. Taină a Împărtăşaniei

În Biserica Ortodoxă cea dintâi Împărtăşanie se administrează direct cu Taina Sf. Botez şi cu Taina Sf. Mir. Aceste trei taine au fost şi numite: tainele iniţierii creştine. În Biserica Ortodoxă toţi cei botezaţi se consideră membrii deplini ai Bisericii lui Hristos.

Împărtăşania este Sfânta Taină în care creştinii evlavioşi, se împărtăşesc, în chipul pâinii şi a vinului, cu însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Momentul în care Hristos a aşezat această Sfântă Taină este descris în Sfânta Evanghelie: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncați, acesta este Trupul Meu. Şi luând paharul şi mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor“ (Matei 26, 26-28).

Pregătirea pentru Sf. Împărtăşanie:

  • înainte de Sf. Împărtăşanie trebuie să ne spovedim, doar copiii până la vârsta de 7 ani pot fi aduşi direct la Sf. Împărtăşanie.
  • trebuie să postim măcar trei zile în afara Postului şi o săptămână în timpul Posturilor de peste an, să ne iertăm cu toți ai noştri şi să fim în linişte sufletească.
  • înainte de Sf. Împărtăşanie nu trebuie să mâncăm şi nici să bem ceva.
  • femeile, în perioada ciclului lunar nu au voie sa se atingă de nimic sfințit, deci nu pot veni să se împărtăşească.
  • foarte importantă este împărtăşirea la vreme de boală, pentru femei în timpul sarcinii, iar pentru bătrâni la şase săptămâni.

După primirea Sf. Împărtăşanii ne păstrăm liniştea lăuntrică şi citim rugăciunile potrivite.