Sfintele Taine

Sfintele Taine au fost întemeiate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca mijloace de împărtăşire a harului dumnezeiesc, ca putere şi sprijin pe calea mântuirii noastre. În Biserica Ortodoxă există şapte Sfinte Taine. Ele corespund la şapte trebuinţe fundamentale din viaţa omului:

La săvârşirea Sfintelor Taine, ca de altfel la toate slujbele bisericeşti Vă rugăm să participaţi cu evlavie şi angajare duhovnicească rostind şi urmărind rugăciunile săvârşite pentru respectivul prilej.

Vă rugăm să nu deranjaţi sfintele slujbe prin discuţii inutile sau prin miscări necuviincioase prin biserica. Ci din evlavie faţă de Dumnezeu, faţă de sfinţii pictaţi în sfântul locaş, dar şi din respect faţă de rudeniile sau cunoscuţii pe care îi însoţiţi pentru botez sau cununie în faţa Sfântului Altar petreceţi timpul rânduit pentru sfintele slujbe în linişte, pace şi cu atenţie sporintă ca „în casa Dumnezeului celui viu”.