Sf. Taină a Maslului

Taina Sfântului Maslu se savârşeşte în Biserica Ortodoxă pentru vindecarea bolnavilor. Ea se întemeiază pe învăţătura Sf. Apostol Iacov care spune: „Este cineva în suferinţă? Să se roage… Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii si să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi, de va fi facut păcate, se vor ierta lui” (Iacob 5, 13-15). Numărul şapte are o semnificaţie simbolică deosebită: desăvârşire, plinătate, sfinţenie. La Taina Sfântului Maslu slujesc – în mod ideal – şapte preoţi, se citesc şapte evanghelii, şapte apostole, şapte rugăciuni.

  • Cei care participă la Sf. Maslu este bine să aducă puţin ulei care va fi sfinţit, apoi folosit la mâncare în cazul celor bolnavi sau la candela.
  • Pentru cei bolnavi, care nu pot veni la Biserică, se poate aduce o haină care va fi binecuvântată cu untdelemn sfinţit.