Monografie

Monografie

Viaţa religioasă a românilor din Austria

„Părintele Dr. Nicolae Dura contribuie prin lucrarea sa la o imagine completă a Bisericii Ortodoxe Române, prezentă în toate părţile lumii în care se află credincioşi pastoriţi de Ea. Autorul cărţii, cu o amplă documentaţie şi întemeiat pe propria experienţă, demonstrează că în comunitatea românilor din Austria trăirea ortodoxă este împletită cu păstrarea limbii şi tradiţiilor străbune, că membrii acestei comunităţi au un rol activ în proiectarea unei imagini autentice, pozitive a românilor în lume şi în dezvoltarea vechilor legături ale poporului nostru cu cel austriac.“ (Prefaţă, Virgil Cândea, Membru al Academiei Romane)

Din cuprins:

1. Diaspora română: răspândire, istorie, organizare
2. Românii şi austriecii
3. Viaţa bisericească ortodoxă într-o societate majoritar catolică
4. Românii creştini din Austria
5. Societatea română-ortodoxă jubiliar-imperială
6. Enoriaşi, preoţi slujitori şi binefăcători ai parohiei
7. Activităţi bisericeşti la Viena
8. Opera pedagogică şi culturală a Bisericii
9. Comunitatea ortodoxă română într-o lume pluriconfesională şi multietnică
10. Biserică românească în Viena

Cartea care a fost publicată şi în limba germană, poate fi cumpărata direct la biserică sau comandată telefonic sau prin mail. Preţ 12,50 Euro.

Extras