Parohia şi membrii ei

Parohia este comunitatea de bază a Bisericii locale, este o conlocuire de natură sacramentală şi spirituală. Ea este o comuniune a sfinţilor (credincioşilor) în unitate de credinţă, de etică şi de slujire în Duhul cel Sfânt, care se adună pentru cultul public şi nu e o asociaţie voluntară sau fraternitate oarecare.

Calitatea de membru sau enoriaş al Parohiei se dobândeşte, potrivit Statutului ei de organizare şi funcţionare, prin botezul ortodox, în baza unei cereri personale de primire în comunitate. 

Membrii Parohiei Ortodoxe Române din Viena au dreptul să solicite asistenţa religioasă în limba maternă, prin toate mijloacele prevăzute de doctrina, cultul şi tradiţia Bisericii Ortodoxe (primirea Sfintelor Taine, sfinţirea caselor, dialoguri duhovniceşti, înmormântări, parastase, ş.a.). Elevii, din clasele 1-12 (deci până la Bacalaureat, Matura), au dreptul să beneficieze de frecventarea învăţământului religios ortodox român în şcoală. Enoriaşii au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Parohiei. 

Membrii Parohiei au îndatorirea de a vieţui potrivit credinţei creştine, de a participa la sfintele slujbe, împărtăşindu-se cu Sfintele Taine şi susţinând printr-o contribuţie materială bunul mers al Parohiei. Adunarea parohială a hotărât drept contribuţie bisericească anuală personală între suma de 100 şi 400,- Euro. Această contribuţie se scade la impozitul anual (dând numele exact şi data naşterii).

În lumea contemporană apartenenţa la Biserică nu mai este considerată un act de conformism social, ci este o opţiune. Parohia tinde să redevină ceea ce este Biserica prin însăşi natura ei: comuniunea celor care în prezent şi cu puterea Duhului Sfânt, se găsesc „în unitatea trupească şi sufletească a lui Dumnezeu” (Sf. Ignatie Teoforul †107). 

Parohia ortodoxă română din Viena este o parte constitutivă din marea familie a Bisericilor Ortodoxe din lume. Canonic aparţine de Patriarhia Română, care cuprinde cca. 21 milioane credincioşi, ce trăiesc în ţară sau în diasporă (America, Anglia, Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Serbia, Moldova, Spania, Ucraina, Ungaria, ş.a.). 

În cadrul Parohiei noastre din Viena s-au săvârşit:

Anul

2003

2006

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2019

Botezuri

105

112

165

184

250

191

146

156

180

Cununii

  16

  11

  26

  34

  35

  37

  16

  17

  24

Înmormântări

  9

  10

  11

  16

  10

  11

    6

  7

    4