Sf. Taină a Mirungerii

Taina Mirungerii este acea lucrare sfântă, instituită de Mântuitorul Hristos, prin care, ungându-se de către episcop sau preot cu Sfântul Mir părţile principale ale corpului celui botezat, odată cu pronunţarea cuvintelor: „Pecetea darului Sfântului Duh, Amin“, se împărtăşeşte primitorului ha­rul întăririi, creşterii şi desăvârşirii duhovniceşti începute prin botez.

Spre deosebire de bisericile apusene, unde Mirungerea (confirmarea) este în mod tipic rezervată celor „maturi“, în Biserica Ortodoxă Mirungerea este aplicată în mod normal copiilor imediat după botez şi la scurt timp înainte de primirea primei Sfinte Împărtăşanii.

Deşi în mod obişnuit se face împreună cu botezul, în unele cazuri Mirungerea este făcută singură pentru a primi convertiţii la Ortodoxie, sau pentru a reprimi pe cei care au părăsit Biserica Ortodoxă si doresc revenirea.

Pentru săvârşirea Tainei Mirungerii este nevoie de Sfântul şi Marele Mir. Acesta se prepară din untdelemn, vin si diferite aromate, sfințindu-se numai de către episcopii unei Biserici ortodoxe autocefale. Ceremonia sfinţirii se face după Sfânta Liturghie, în Joia Patimilor, dupa ce amestecul a fost fiert, fierberea fiind însoţită de citirea Evangheliei. Amestecul acestor aro­mate simbolizează bogăţia şi felurimea darurilor Sfântului Duh, de care se împărtăşesc primitorii Taine