Unitatea creştinilor

Biserica, în calitatea ei de organism divino-uman (căci a fost întemeiată de Fiul lui Dumnezeu întrupat şi este formată din oameni) este una şi unitară precum mărturisim de aproape 1700 de ani în Crez. Capul Bisericii este Hristos-Domnul nostru, iar Duhul Sfânt o păzeşte şi o călăuzeşte spre tot adevărul. Sensul şi scopul Bisericii este: „desăvârşirea sfinţilor (creştinilor), la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos“ (Ef. 4,12).

Creştinii au fost divizaţi, de-a lungul istoriei – din cauza păcatului care fărâmiţează – datorită factorilor teologici, dar şi neteologici. În a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX s-au constituit organisme ecumenice, care s-au concretizat în Consiliul Mondial al Bisericilor. Acest Consiliu cu sediul la Geneva este o asociaţie formată din 348 de Biserici şi confesiuni creştine, care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor potrivit Scripturilor şi caută să împlinească împreună chemarea lor comună pentru slava lui Dumnezeu cel Unul întru Fiinţă: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Potrivit cuvintelor rugăciunii – testament: „Ca toţi să fie una“ (In. 17,21) – rostite de Hristos Domnul înainte de patima Sa cea mântuitoare, Biserica Ortodoxă Română este oficial, din anul 1961, membră în Consiliul Mondial al Bisericilor promovând şi susţinând mişcarea de refacere a unitătii creştinilor, prin participanţii şi delegaţii ei încearcă să facă cunoascută şi să mărturisească credinţa şi tradiţia noastră sfântă.

În Austria 16 Biserici sunt membre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Biserica noastră este susţinătoare şi participantă la această lucrare de mărturisire comună a adevărului creştin într-o lume tot mai desacralizată şi secularizată.

Parohia noastră întreţine legături frăţeşti – în duhul dragostei şi sincerităţii creştine – cu Bisericile surori din Austria. Suntem mulţumitori  şi bucuroşi că putem să folosim spaţii bisericeşti catolice pentru săvârşirea sfintelor noastre slujbe la: Graz, Linz, St. Pölten, Krems, Operpullendorf, Innsbruck, Klagenfurt, Amstetten, Bruck a.d. Mur, Feldkirch, Bregenz, Dornbach, Krems, Bruck a.d. Leitha, Oberwart ş.a.