Întemeierea Parohiei

Un român bănăţean, cu inimă şi suflet mare, Alexandru Lupu, fost colonel apoi general, în armata imperială, care trăia ca pensionar la Viena a intreprins paşi importanţi pentru organizarea unei „Colonii Române” aici în capitala imperială. În 1892 acest Al. Lupu convocase românii locuitori la Viena, constatându-se „o mare masă de suflare românească”.

Doleanţele acestui grup de a înfiinţa o comunitate bisericească ajung şi la primarul Vienei de atunci, Dr. Karl Lueger, care avea sentimente foarte favorabile faţă de români. Aşa se ajunge la întemeierea în 1902 a „Clubului roman de la Viena”, ca formă legală a acţiunilor de solidarizare a românilor vienezi.

În anul 1906 românii au închiriat o locuinţă, în Palatul Dietrichstein – 1, Löwelstrasse 8 – unde s-a amenajat o capelă, care se foloseşte şi astăzi.

Capela a fost înfrumuseţată, în anul 1968, cu un iconostas şi pictură murală, executate de Eugen Profeta: „capela sixtină a românilor vienezi” (Cardinalul Dr. Franz König). În această capelă au celebrat mari slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române: Patriarhii Miron Cristea, Justinian Marina, Justin Moisescu şi P.F. Teoctist Arăpaşu; Mitropoliţii: Nicolae Bălan, Nicolae Mladin, Nestor Vornicescu, Antonie Plamadeala, Î.P.S. Nicolae Corneanu, Daniel Ciobotea, Serafim Joantă, Laurenţiu Streza, Teofan Savu, Nifon Mihăiţă, Pimen Zainea, Andrei Andreicuţ, Calinic Argatu ş.a. În capelă au poposit şi s-au rugat în duhul ecumenic al iubirii creştine şi ierarhi ai Bisericilor surori: Cardinalul Dr. Franz König, Cardinalul Dr. Christoph Schönborn, Mitropolitul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul George Guţiu ş.a.

Aici s-au închinat – alături de mii de români, în decursul timpului – şi regele Carol, regina Maria, principesa Ileana; ambasadorii României la Viena Ioan Mihalache, Caius Brediceanu, alţi oameni politici, de stat şi de cultură: Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ioana Postelnicu, Ioan Alexandru, Nicolae Dabija, Tudor Gheorghe, Andrei Marga, Preşedinţii României: Emil Constantinescu (1998) şi Ion Iliescu (2002), Primul Ministru al României Adrian Nastase (2002) şi mai mulţi miniştri şi parlamentari.

Parohia ortodoxă română din Viena a fost deservită – pentru o perioada mai mare de timp – de următorii preoţi: Dr. Virgil CIOBANU, Dr. Petre PROCOPOVICI, Petru JANCOVSCHI (1929-1946), Ioan RACOCEA, Paulin POPESCU, Prof. Dr. Gheorghe MOISESCU (1961-1974), Dr. Marin BRANIŞTE(1974-1993) şi de Dr. Nicolae DURA (de la 1 martie 1993).