Sf. Taină a Hirotoniei

Hirotonia (Preoţia) este o sfântă Taină a Bisericii, în care, prin punerea mâinilor şi rugăciunea arhiereului, se împărtăşeşte unor bărbaţi, ce s-au pregătit pentru aceasta, harul dumnezeiesc, care dă puterea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârşi Sfintele Taine şi slujbele bisericeşti, şi de a conduce pe cei credincioşi la mântuire.

Taina Hirotoniei are trei trepte toate adeverite de Sfânta Scriptură şi de Sfânta Tradiţie şi bine cunoscute încă din vremea sfinților apostoli şi anume: diaconia, preoția şi arhieria. Potrivit treptei în care se află, primitorii Sfintei Preoții au puterea să săvârsească cele sfinte legate strâns de treapta preoției lor. Astfel, episcopul are puterea să săvârşească toate Sfintele Taine şi toate slujbele bisericeşti, îndeosebi de a hirotoni întru diacon, preot şi, împreună cu încă doi arhierei, întru arhiereu şi de a sfinți într-un sobor de arhierei, Sfântul şi Marele Mir. Treapta arhierească, venind de-a dreptul de la apostoli, prin succesiune apostolică sau episcopală, deține plinătatea celor trei puteri: de a învăța, de a săvârşi cele sfinte şi de a conduce pe credincioşi pe calea mântuirii.

Preotul primeste de la arhiereu, prin hirotonie, darul celor trei puteri: învățătorească, sfinţitoare si de conducere, însă fără dreptul de a hirotoni şi de a sfinți Sfântul Mir şi Antimisul.

Diaconul este ajutător al preotului şi al episcopului, în întreita lor activitate, spre mântuirea credincioşilor, neputând săvârşi nici o Taină şi nici o Ierurgie.

Preotul este numit părinte pentru că, prin preoți, în Sfânta Taină a Botezului, am renăscut ca fii ai lui Dumnezeu; prin preoți, în Sfânta Taină a Împărtăşaniei primim hrana cerească (Trupul şi Sângele lui Hristos); în Sfânta Taină a Pocăinţei, prin ei primim iertare de păcate, iar în celelalte Sfinte Taine, primim darurile deosebite ale Sfântului Duh. Pe lângă aceasta, preoţii se roagă neîncetat pentru noi, ne învaţă, ne povățuiesc, ne mustră şi ne călăuzesc. Mai întâi de toate, ei ne sunt adevăraţi părinți duhovniceşti.

Cum ne adresăm feţelor bisericeşti:

  • preoţilor şi diaconilor – Preacucernice Părinte!
  • preoţilor şi diaconilor din cinul monahal – Preacuvioase Părinte!
  • episcopului – Preasfinţite Părinte!
  • mitropolitului – Înaltpreasfinţite Părinte!
  • patriarhului – Preafericite Părinte!